Selecteer een pagina

Aanmelding Werknemer

Aanmelding Werknemer

Geachte heer/mevrouw, beste werknemer

Welkom. U heeft een goede keuze gemaakt om te kiezen voor ons als juridische werkgever. Het voordeel voor u is dat u gebruikt maakt van de ABU CAO. Indien uw opdrachtgever ook een CAO heeft, dan maken wij ook grotendeels gebruik van de voordelen van die CAO. Als uw collega’s bepaalde vergoedingen krijgen, dan krijgt u die ook.

Voor het opstellen van de concept overeenkomst en overige formulieren, zijn de gegevens van u, de werknemer nodig. Daarom verzoeken wij u om of onderstaande digitale formulier in te vullen of het formulier als PDF te downloaden en naar ons op te sturen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Nadat u de gegevens heeft verzonden, ontvangt u een bevestiging hiervan. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan kan het zijn dat uw e-mail adres niet juist was ingevuld. Anders verzoeken wij u om ons te bellen.

 

type overeenkomst *

Uw voornaam *

Uw roepnaam

Uw familienaam *

Uw voorletters *

Geboortedatum *

Nationaliteit *

Burgelijke staat *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoonnummer

Mobiele telefoonnummer *

Uw e-mail *

Bank rekening nummer *

Identificatiebewijs *

ID nummer *

Geldig tot *

Medische beperkingen *

Aantal jaren werkervaring *

Wat wordt uw functie

Heeft u een doelgroepverklaring *

In het bezit van VCA *

In het bezit van rijbewijs *

Werknemer heeft de afgelopen 13 weken arbeid verricht voor opdrachtgever *
JaNee

Uw toelichting

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld *

Uw naam

Datum

 

 

 

 

type overeenkomst *

Uw voornaam *

Uw roepnaam

Uw familienaam *

Uw voorletters *

Geboortedatum *

Nationaliteit *

Burgelijke staat *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoonnummer

Mobiele telefoonnummer *

Uw e-mail *

Bank rekening nummer *

Identificatiebewijs *

ID nummer *

Geldig tot *

Medische beperkingen *

Aantal jaren werkervaring *

Wat wordt uw functie

Heeft u een doelgroepverklaring *

In het bezit van VCA *

In het bezit van rijbewijs *

Werknemer heeft de afgelopen 13 weken arbeid verricht voor opdrachtgever *
JaNee

Uw toelichting

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld *

Uw naam

Datum