Selecteer een pagina

Aanmelding opdrachtgever

Aanmelding opdrachtgever

 

Geachte relatie, beste opdrachtgever

U heeft een offerte ontvangen voor het plaatsen van een medewerker op basis van Payroll. Wij worden juridisch werkgever van een van uw medewerkers.

Voor het opstellen van de concept overeenkomst en overige formulieren, zijn de gegevens van u, de opdrachtgever nodig. Daarom verzoeken wij u om of onderstaande digitale formulier in te vullen of het formulier als PDF te downloaden en naar ons op te sturen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Nadat u de gegevens heeft verzonden, ontvangt u een bevestiging hiervan. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan kan het zijn dat uw e-mail adres niet juist was ingevuld. Anders verzoeken wij u om ons te bellen.

 

Gegevens Opdrachtgever

Handelsnaam / Bedrijfsnaam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoonnummer

KvK nummer *

BTW nummer *

Bank rekening nummer *

Gegevens contact persoon

Naam contactpersoon *

Functie

Uw e-mail *

Mobiele telefoonnummer

Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld *

Uw naam

Datum